En solbeskinnet mandag morgen ved 9-tiden er der en dejlig blanding af morgenfred og aktivitet i krogene på KILDEN på Esrum Møllegård ved Esrum Kloster. Dagens rutiner går i gang – og her på KILDEN SKAL dagen helst forløbe helt rutinemæssigt og efter struktur og plan, - så fungerer hverdagen bedst for eleverne og medarbejderne i beskyttet beskæftigelse.

Kilden er en socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. samarbejder med Esrum Kloster ift. cafedrift, fremstilling af klosterprodukter og pasning af de grønne områder på stedet. Kilden tilbyder STU – uddannelse (særligt tilrettelagt uddannelse), jobs til medarbejdere i beskyttet beskæftigelse og udviklingsforløb til unge under afklaring af deres kommende uddannelse. Ca. 40 elever fylder godt på KILDEN – så godt, at rammerne er ved at sprænges og samtidig skal der også gøres plads til en nationalpark, der rykker ind i 2018. Det gør, at Kilden skal finde nye rammer i Gribskov Kommune, men stadig være i samarbejde med Esrum Kloster og sikkert den nye nationalpark, når den tid kommer. ”Vi er meget glade for rammerne her på Møllegården– også fordi vores samarbejde med klosteret gør, at vi kan tilbyde ”ægte opgaver” – det er meget vigtigt for os alle sammen her på KILDEN, at vi bidrager med noget vigtigt og ikke gemmer os væk – for målet er jo et job og et godt hverdagsliv for de unge, som en aktiv del af samfundet. Og helt konkret er vi altså i den situation, at vi mangler noget plads” siger Sisse Egeberg, der pr. 1. august 2017 overtager ledelsen af Kilden.

På KILDEN tilbyder man tre linjer: Grøn linje, der bl.a. passer de grønne områder og Klosterhaven med stor nidkærhed, Servicelinje, der bl.a. hjælper med rengøring, tøjvask og klargøring til møder, konferencer og arrangementer på Esrum Kloster og Møllegården, samt Køkkenlinje, der hver dag laver mad til alle på Kilden og klosteret samt driver Møllecaféen. KILDENs elever, der er i alderen 16-25 år, og deres medarbejdere i beskyttet beskæftigelse, har alle forskellige udfordringer – og er vidt forskellige steder i deres udvikling. Men fælles for alle er, at det handler om, at de, i et trygt og rummeligt miljø og med individuelle forløb og hensyn, kan opnå størst mulig livsduelighed, bliver kvalificerede, afklarede og parate til et arbejde både i og udenfor KILDEN – og dermed bidrage på det rummelige arbejdsmarked. ”Vi er ikke et lukket værksted. Vi er en social økonomisk virksomhed, og det kan mærkes. De elever og medarbejdere, der kommer her, bliver mødt med krav om, at de skal udvikle sig og skabe resultater.” Derfor er det en stor sejr for den enkelte, når uniformen og rutinerne på KILDEN kan byttes ud med uniformen og rutinerne hos f.eks. den private anlægsgartner, Gribskov Rådhus´ kantine eller i en FAKTA butik, sådan som det er sket for en af vores STU-elever.

For at den slags succeshistorier kan virkeliggøres, skal KILDEN fortsat have god kontakt til virksomhederne lokalt – det arbejdes der til stadighed på, men via et medlemskab i ErhvervGribskov håber KILDENs didikerede fagpersonale at kunne nå bredere ud. For man skal ud og finde de små, skjulte jobs – det rutineprægede arbejde som f.eks. kopiering, arkivering, oprydning, lagerarbejde, opfyldning af køleskab, kaffebrygning mv. – og et job i denne her sammenhæng kan være ned til 2 timer om ugen. ”Vi er med i hele forløbet – både praktik, administrativt og job-delen – det er håndholdte forløb, hvor vi sikrer os, at det er det rigtige match og at der er forventningsafstemt.” siger Rikke Bemmann, der er faglærer på KILDEN.

KILDEN er medlem af ErhvervGribskov og vil meget gerne komme ud til interesserede virksomheder og fortælle om hvilke jobtyper elever og medarbejdere i beskyttet beskæftigelse fra KILDEN kan dække.

KILDEN vil også deltage i netværksmøder i både Håndværk og Turisme for at spotte evt. praktik – og jobmuligheder.