Nu nærmer foråret sig – og så har kulden sat ind. Ja, det er jo efterhånden den omvendte verden. Meget bliver i disse tider vendt op og ned og selv den nære fremtid ændrer hurtigt karakter. Det gælder også vores indkøbsmønstre og brugen af vores byer her i Gribskov. Handlen på f.eks. nettet breder sig mere og mere - unge og ældre køber både udvalgs- og dagligvarer på nettet. Nethandel giver os øget tilgængelighed, mere fritid og gør dagligdagen nemmere , - vi får mere tid til familien og til hinanden. Også mere tid til at gå på opdagelse og dyrke flere oplevelser.

Går det ud over - eller ændrer det på vores måde at bruge de lokale byer og handelslivet?
Det gør det nok, med mindre vi med faste hænder tager initiativer til at udgå stagnation. Vores byer i Gribskov er heldigvis hver især klar over fænomenet  ”stagnation i gadebilledet”, og der er også igangsat flere initiativer for at imødegå denne udvikling.

Gribskov Erhvervscenter A/S tager initiativ til at etablere et netværk for detailhandel og de bynære oplevelser. Ganske i lighed med de øvrige branchenetværk. Et netværk, der bl.a. kan bruges til at generere nye ideer, fremme initiativer, sikre erfaringsudveksling og bistå med input ude fra. Detailhandlen og bylivet skal løbende tilføres ny viden, der understøtter udviklingen af vores lokale byer og bylivet. Lokale initiativer og forskelligheder er naturligvis vigtige at bevare, men en fælles platform kan styrke hele Gribskovs bymæssige position, til glæde for alle.

Men det er vigtigt, at vi alle i erhvervet, men også politisk, støtter godt op om initiativerne.
Vi skal bistå med en positiv opbakning til de forskellige tiltag, så vi sikrer en bredere sammenhængskraft, der skaber oplevelsesrige, initiativrige og  nærværende byer. Vi bør sammen hjælpe, inspirere og udvikle hinandens byer. Fremtidens konkurrence bliver ikke mellem byerne indbyrdes. Det bliver mere og mere vores byers samlede kamp for at skabe levende og oplevelsesrige byer med gode og varierede handelsmuligheder.

Vi fortæller snarest mere fra dette netværk. Lad os i mellemtiden håbe, at kulden snart forsvinder, så det endeligt kan blive rigtig forår.

Hans Jørgen Albertsen
Formand Erhverv Gribskov