Mange virksomhedsejere vil i de kommende måneder stille sig selv spørgsmålet ”Overholder vi mon kravene i den nye EU Persondataforordning?”.

Svaret vil højest sandsynligt være ”Nej – ikke i fuld udstrækning”.

I takt med at vi nærmer os skæringsdatoen – den 25. maj 2018, hvor EU Persondataforordningen træder i kraft – vil spørgsmålet om ”Hvad skal vi gøre for at efterleve reglerne”, presse sig mere og mere på. Men selv om det for nogle virksomheder kan virke som en stor mundfuld, at skulle efterleve det nye regelsæt, er opgaven ikke uoverkommelig, hvis den gribes metodisk og systematisk an.

Vi sætter i løbet af marts måned skarpt fokus på persondataforordningen, og vil i samarbejde med lokale eksperter på området snarest afholde et arrangement for alle medlemmer af Erhverv Gribskov, iværksættere og andre interesserede.

Nærmere program, tid og sted vil blive annonceret i næste udgave af vores nyhedsbrev – men nu ved I, at der er hjælp på vej, hvis I endnu ikke har taget hul på denne opgave!

Har du inden da spørgsmål til emnet, så kontakt Allan Lyhne på allan@gribskoverhvervscenter.dk