ErhvervGribskov samler erhvervsforeningerne i Gribskov

  • Erhverv Gribskov er den erhvervsforening i Gribskov, der samler de fem større erhvervsforeninger.
     
  • Erhverv Gribskov dækker virksomheder indenfor detailhandel og service, håndværk, industri, turisme, samt landbrug og fødevarer.
     
  • Erhverv Gribskov dækker geografisk hele Gribskov kommune. 
     
  • Formålet er at fremme vækst for medlemsvirksomhederne, samt at repræsentere medlemsvirksomhederne udadtil, mhp. at sikre indflydelse på erhvervslivets rammebetingelser i Gribskov.

Kontakt:
Allan Lyhne
Erhvervsrådgiver
Tlf.: 30515625
allan@gribskoverhvervscenter.dk