På baggrund af et par velbesøgte borgermøder arbejder Dronningmølle og Omegns Borgerforening på, at få etableret et Landsby Kultur- og Erhvervshus i en meget centralt beliggende bygning i Dronningmølle, nemlig den gamle Dagli’ Brugsen. Med den ene facade ud til Strandvejen og ”Put & Take søen” i Nationalparken og den anden facade ud til Stationspladsen ligger den velegnede, tomme bygning. Det gav næring til ideen om et kommende Landsby kultur- og erhvervshus.

Netto byggede et større supermarked i Dronningmølle, og da der ikke er kundeunderlag for to supermarkeder i vinterhalvåret, kom der en tom bygning midt i byen.
Henny Green, formand for Dronningmølle og Omegns Borgerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

En ”InformationsPort” i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
”Fra Nationalparken ”Skjoldungernes land” har vi læst om vigtigheden af porte/besøgssteder ind til nationalparken. Dronningmølles Landsby kultur- og erhvervshus har plads og mulighed for at kunne huse en informationsport med plancher og grejkasser med ideer til aktiviteter i naturen. I forbindelse med søen ligger den tidligere ”Stejleplads” fra tiden, hvor fiskeri ved kysten i Villingebæk var indtægtskilden. Herfra går en forbindelse sydpå gennem en bred smeltevandsdal. Dalen er en smuk grøn kile med åløb, græssende køer og får fra Thorshøjgård. Den grønne kile holder sommerhusene på afstand og gør det muligt at gå fra kysten uhindret til Ruslands fredede bakkelandskab og Tegners Museum og Statueparken. Sikke stedbundne kvaliteter!”, siger Henny Green, der er formand for Dronningmølle og Omegns Borgerforening.

Fra Landsby Kultur og Erhvervshuset kan der formidles viden om naturen ved søen, om landskabet og de kulturhistoriske værdier, der findes i nærområdet. Friluftsaktiviteterne, der er mulighed for her i forbindelse med søen og vandet kan ligeledes styrkes og informeres om.
Der er stor interesse blandt lokalbefolkningen med udgangspunkt i Borgermøderne for at kunne få etableret kultur- og erhvervshuset i bymidten. Fire lokale grupper arbejder dels på en årsplan for drift af huset i samarbejde med erhvervslivet i byen, dels på en finansieringsplan for overtagelsen af huset. Der arbejdes også med oplæg om de trafikale forhold og på vedligeholdelsen af byens strand og grønne områder.

Landsby kultur- og erhvervshus kan blive et reelt samlingspunkt for landsbyen – og med muligheden for at udleje f.eks. kontorpladser i et kontorfællesskab, kan huset også bakke op om og give nye muligheder til lokale iværksættere og erhvervsdrivende, mener Henny Green