Jobcenter Gribskov

Jobcenter Gribskov (JCG) og Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC) har siden GECs oprettelse arbejdet på et fortsat tættere og tættere samarbejde. Op til slutningen af 2016 blev dette samarbejde udbygget yderligere med en konkret samarbejdsaftale gældende for 2017. 

Samarbejdsaftalen bygger videre på de gode erfaringer, der er opnået og intensiverer samarbejdet mellem JCG og GEC yderligere. 

Samarbejdets omdrejningspunkt er fortsat fokuseret på virksomhedernes behov koblet på de ledige borgere der er i Jobcenteret. Således der opnås en fælles synergi effekt til fordel for både virksomhederne og Gribskov Kommunes borgere.  

Det hidtidige samarbejde omkring unge fortsætter, herunder også en samarbejdsflade til produktionsskolen. Der ud over sættes fokus på hvordan JCG og GEC i fællesskab kan være med til at skabe grundlag for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Gribskov Kommune, muligheder for delejob i det rummelige arbejdsmarked og kombineres endvidere med en konkret strategi for at synliggøre Jobcenteret i kommunens virksomheder.

Konkrete samarbejdsområder:

 • Unge 18 – 30 årige med eksempelvis ufaglært baggrund, erhvervsskole baggrund eller gymnasial baggrund. 
 • Gribskov Produktionsskole
 • Synliggørelse af Jobcenteret i de lokale virksomheder
 • Viden om det lokale arbejdsmarked
 • Udvikling af mulige koncepter for social økonomiske virksomheder og synliggørelse af disse muligheder overfor kommunens virksomheder og iværksættere. I første omgang 2 seminarer hvoraf den ene er om social ansvarlighed og den anden om dannelse af socialøkonomiske selskaber hvoraf punkt 6 kan være en del af forretningsplanen herfor.
 • Delejobs - det rummelige arbejdsmarked. Projekt hvor Flexjobbere, Kontanthjælpsmodtagere kompetence opkvalificeres til at tage deltidsjob indenfor detail, Landbrug og Håndværk og industri. 
 • Åben virksomhedsdag

Jobcenter Gribskov yder hjælp til: 

 • Virksomheder, der har brug for arbejdskraft
 • Virksomheder, der gerne vil have ledige i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob mv.
 • Virksomhedsservice
 • De, der er i arbejde, men gerne vil skifte job
 • Nye ledige, der er tæt på arbejdsmarkedet
 • De, der har brug for hjælp til at komme i arbejde
 • De, der på grund af sygdom har brug for hjælp til at kunne blive på arbejdsmarkedet
 • Nyankommne udlændinge, der skal ind på arbejdsmarkedet for første gang

Skal din virksomhed rekruttere?
Så kontakt gerne rekrutteringskonsulenter direkte:

Helle Thorsson
Tlf.: 7249 7262, e-mail: hthor@gribskov.dk

Damir Zec
Tlf.: 7249 6195, e-mail: dazec@gribskov.dk

Kontakt Jobcenter Gribskov
Tlf.: 7249 6000 - e-mail: jobcenter@gribskov.dk