Kære medlemmer,
Nu hvor juletiden sig hastigt nærmer, vil vi gerne herfra takke jer alle for et godt samarbejde og jeres positive involvering i vores aktiviteter i hen over året.

Vi har i årets løb gennemført en lang række møder i vores 4 branchenetværk, og det er også blevet til to større arrangementer på tværs af brancherne. Interessen for netværk og netværk på tværs er stor, så dette fortsætter på fuldt blus, mens der endvidere planlægges netværksdannel-ser på nye områder i 2018.

Der har igen i år været god søgning til vores tilbud om sparring og rådgivning både fra etablerede virksomheder og iværksættere, og vi har dermed øget berøringsfladen for at involvere flere i netværk og projekter. Vi rykker ud til konkrete opgaver, eller sætter friske øjne på jeres generelle forretningsudvikling.

På projektsiden skal vi nævne udviklingen af Tisvildevejen, der er søsat i regi af Maritim Turisme, hvor lokal sammenhængskraft skabes af frivillige i samarbejde med lokale leve-randører af fødevarer, overnatning, transport og udstyr. Her vil vi sammen med Kultur-Natur-Nordsjælland arbejde for at involvere endnu flere relevante forretningspartnere i 2018.

Ovenstående projekt modsvarer fint, hvad Erhverv Gribskov og Gribskov Erhvervscenter arbejder på, nemlig at bidrage til at udvikle nye muligheder både for den enkelte og gennem synergien i et bredere lokalt forankret samarbejde.

Vil du vide mere om mulighederne for netværk, individuel rådgivning og vores projekter, kan du altid kontakte Allan Lyhne på mobil 30515625 eller allan@gribskoverhvervscenter.dk 

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår – og glæder os til et fortsat spændende samarbejde i 2018.

Hans Jørgen Albertsen, formand, Erhvervgribskov og Allan Lyhne, konstitueret diretør, Gribskov Erhvervsscenter