Ramhuset i Ramløse var rammen om sæsonens sidste branchenetværksmøde, hvor Gribskov Erhvervscenter og Liberalt Erhverv havde inviteret de øvrige branchenetværk til foredrag med fremtidsforsker Carsten Beck. Den faglige del af mødet fokuserede bl.a. på, hvordan vi skal kortlægge vore kunders adfærd – og dermed også vor egen – i et fremtidsperspektiv vis-a-vis modtagelighed for nye produkter og koncepter. I fremtidsforskerens univers findes 3 typer af danskere, som enten er orienteret mod fortiden, nutiden eller fremtiden. Var tingene bedre i de gode gamle dage, eller det egentlig helt fint som det er nu. Hvor mange arbejder bevidst mod og tror på at fremtiden bliver det bedste? Uanset de typer vi skal forholde os til forretningsmæssigt, så er der en fællesnævner: Forventningerne til vore produkter bliver kun højere, så uanset branche skal vi fortsætte med at være knivskarpe – i nutiden og fremtiden.

Carsten Beck, Senior Forsker, Instituttet for Fremtidsforskning gav i sædvanlig dynamisk stil nogle bud på fremtiden

Skal vi nævne en yderligere ting, som er vigtig at tage med sig videre om både nutiden og fremtiden vil det være denne: Lokalsamfund som os i Gribskov skal sørge for, at holde sig attraktive for at kunne fastholde og ’tilbagekalde’ de unge, der uomtvisteligt vil søge uddannelser i de større byer. Hvad skal der til for at holde en slags ‘mental krog’ i de unge, så de vender tilbage efter endt uddannelse og stifter familie i Gribskov, og dermed sikrer den gode aldersfordeling i kommunen. Dette er et meget relevant spørgsmål, som der skal arbejdes med i nutiden for at sikre den bedst mulige fremtid for Gribskov. Hvilke greb skal der til for at forblive attraktiv for de yngre generationer? Hvis nogen har fremtidsorienterede ideer til sådanne mentale kroge, kunne vi nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af branchenetværkene!

Der bliver netværket igennem ved arrangementet i Ramhuset, hvor Ramløse Hallen leverede forplejningen

Netværkene holder nu sommerferie, og vi vil holde en mental krog i jer netværkspartnere ved at udsende udkast til program for efteråret inden for de næste par uger! Så vi venter med at ønske god sommerferie, men håber at I nyder årets forrygende danske sommer, der er ligesom vi husker den i de gode gamle dage.

Gribskov Erhvervscenter driver netværk for Liberalt Erhverv, Turismenetværket, Industrinetværket, Netværk for Socialøkonomi, Håndværkernetværket samt netværk for Iværksættere.

Er du lokal virksomhed eller iværksætter, og fortsat ikke med i vore netværk, så kontakt Allan Lyhne på allan@gribskoverhvervscenter.dk