Politisk indflydelse

Indflydelse på rammebetingelserne for erhvervslivet
Erhverv Gribskov er bl.a. medlem af Gribskov Erhvervsråd

Gribskov Erhvervsråd har til hovedformål at

 • Danne ramme for dialog mellem erhvervsliv, politikere og andre centrale aktører.
 • Fremme samarbejder mellem erhvervsforeninger og/eller virksomheder og andre centrale aktører.
 • Fremme samarbejder mellem erhvervslivet og kommunen der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesmæssige indsatser.
 • At erhverv i en bred forstand bliver sat på dagsordnen i Gribskov Kommune.

Fleksibel struktur med tre mødefora
I udgangspunktet er strukturen mere fleksibel end en traditionel forening eller erhvervsdrivende fond og lign. Det skal være medvirkende til, at organiseringen forbliver dynamisk og minimal administrationstung.

Samtidigt bygger den fremtidige struktur på det grundlag og den tillid som i fællesskab er opbygget gennem de sidste år.

Dertil kommer, at det f.eks. vil være lettere at optage nye medlemmer / interessenter omend optagelse altid vil bero på en konkret vurdering.

I Erhvervsrådet placeres ansvar fra Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) og fra Erhverv Gribskov (EG) samt et vist råderum til at træffe økonomiske beslutninger.

Erhvervsrådet har tre mødefora:

Erhvervsråd (daglig ledelse) mødes månedligt og består af:

 • Michael Bruun (V) (formand) (formand for Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU))
 • Lone Møller (A) (formand for Arbejdsmarkedsudvalget)
 • Nick Madsen (V) (formand for Vækstudvalg)
 • Hans Jørgen Albertsen (formand for Erhverv Gribskov og rep. for landbrugserhverv)
 • Sidsel Zachariasen (rep. for detailhandel)
 • Stanna Øland (rep. for turisterhverv)
 • Christian Gordon Jessen (rep. for erhverv)

Fællesmøder mellem ETU og EG mødes 3-4 gange årligt og består af:

 • formænd for erhvervsforeningerne i Erhverv Gribskov
 • Erhvervs- og Turismeudvalget
 • Repræsentant fra den kommunale administrationen

Gribskov Erhvervsråds Dialogforum hvor Gribskovs virksomheder og andre med særlig interesse for erhvervslivet i kommunen mødes ca. 2 gange om året.

Erhvervsrådet refererer til ETU og Erhverv Gribskov-formændene, hvorfra medlemmerne er udpegede.

ETU-formanden vil altid kunne begære, at en given sag kan sendes til ETU for videre behandling.