Før-sæson møde i Turismenetværket blev et tilløbsstykke

Turismenetværket var sat i stævne hos Thorvald Stigsen på Tisvilde Kro den 10. april, hvor der turismefagligt var fokus på nationalparker og vandreruter. Dagens emner tiltrak over 50 deltagere, inklusive en række nye aktører uden for netværkets normale deltagerkreds. I sidstnævnte kategori blandt andet lodsejere i ‘vores nationalpark’, B&B ejere samt turismeforskere fra både Aalborg og Roskilde Universitet! Og så er der ikke længe til, at vores egen Nationalpark Kongernes

Continue reading

Projektet Tisvildevejen klar med ny hjemmeside

Pilgrimsruten Tisvildevejen blev flot introduceret for et større lokalt netværk af erhvervsdrivende til en inspirerende aften d. 10.4.18 på Tisvilde Kro Erhvervsrådgiver Allan Lyhne fra Gribskov Erhvervscenter stod som initiativtager til en meget velbesøgt og inspirerende aften på Tisvilde Kro d.10 april, hvor ca. 60 fremmødte fra et stort udvalg af erhvervsdrivende, netværkere, frivillige, forskere, iværksættere og repræsentanter for lignende projekter var mødt op. Initiativtager til Pilgrimsruten Tisvildevejen Rigmor Westh

Continue reading

Ny direktør i Gribskov Erhvervscenter

Dorte Kiilerich, der er en kvalificeret og erfaren direktør, er blevet ny direktør i Gribskov Erhvervscenter A/S og skal i 2018 bidrage til at videreudvikle erhvervslivet.  Det er en stor kapacitet inden for især turisme og oplevelsesøkonomi, som nu og i det meste af 2018 kommer til at stå i spidsen for Gribskov Erhvervscenter. Bestyrelsen har med virkning fra april ansat Dorte Kiilerich, som er tidligere direktør i VisitNordsjælland og VisitDenmark, til

Continue reading

Nyt branchenetværk for detailhandel i støbeskeen

Nu nærmer foråret sig – og så har kulden sat ind. Ja, det er jo efterhånden den omvendte verden. Meget bliver i disse tider vendt op og ned og selv den nære fremtid ændrer hurtigt karakter. Det gælder også vores indkøbsmønstre og brugen af vores byer her i Gribskov. Handlen på f.eks. nettet breder sig mere og mere – unge og ældre køber både udvalgs- og dagligvarer på nettet. Nethandel giver os øget

Continue reading

Tisvildevejen et stort skridt videre mod “Gå Selv” status

TISVILDEVEJEN ET STORT SKRIDT VIDERE MOD ‘GÅ SELV’ STATUS Så er strategien lagt for Tisvildevejens fremtidige design, som indebærer en over 100 kilometer afmærket rute med mulighed for ‘gå selv’ og store oplevelser indenfor både natur, kultur og lokale landsbyer – og ikke mindst Nationalparken – undervejs. Den indledende finansiering til selve afmærkningen og andet ‘hardware’ undervejs er kommet på plads via bevillinger fra Gribskov Kommune og Friluftsrådet, og nu

Continue reading

Den nye EU persondataforordning – har du forholdt dig til det?

Mange virksomhedsejere vil i de kommende måneder stille sig selv spørgsmålet ”Overholder vi mon kravene i den nye EU Persondataforordning?”. Svaret vil højest sandsynligt være ”Nej – ikke i fuld udstrækning”. I takt med at vi nærmer os skæringsdatoen – den 25. maj 2018, hvor EU Persondataforordningen træder i kraft – vil spørgsmålet om ”Hvad skal vi gøre for at efterleve reglerne”, presse sig mere og mere på. Men selv

Continue reading

Nyt iværksætternetværk skydes igang

Gribskov Erhvervscenter er nu klar til for 6. gang at sammensætte et netværk af lokale iværksættere og ildsjæle, der ser en værdi i at få sat fokus på deres forretning af ligesindede. Iværksætternetværket er en gave til dig, der er åben omkring dine planer og udfordringer, og også gerne vil give et bidrag til at hjælpe andre med deres ditto!   Der er ikke nogen endelig facitliste på det du

Continue reading

TurismeErhvervsNetværket 2018 på Tinggården

Om det var muligheden for at besøge Tinggården og høre Jan Friis-Mikkelsen fortælle om stedet og sin kærlighed til de gode råvarer, eller de øvrige fødevarefaglige indslag, der trak fulde huse til årets første møde i Turismeerhvervsnetværket, lader vi stå hen i det uvisse. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi fra Jan fik en interessant og særdeles engageret fortælling om livet på gården gennem 32 år, fornemt

Continue reading

Glædelig jul og godt nytår til medlemmer

Kære medlemmer, Nu hvor juletiden sig hastigt nærmer, vil vi gerne herfra takke jer alle for et godt samarbejde og jeres positive involvering i vores aktiviteter i hen over året. Vi har i årets løb gennemført en lang række møder i vores 4 branchenetværk, og det er også blevet til to større arrangementer på tværs af brancherne. Interessen for netværk og netværk på tværs er stor, så dette fortsætter på

Continue reading

Kvalificeret lokal arbejdskraft søger jobs

Gribskov Erhvervscenter har en samarbejdsaftale med Jobcenter Gribskov, således at der henvises borgere til job-og virksomhedskonsulent Klaus Sørensen i et 6 ugers forløb. I dette forløb lægges der vægt på at optimere borgernes CV, skrive målrettede ansøgninger og afsøge både lokal-og regionalområdet for mulige jobs. Her kommer erhvervscenterets store kendskab til de lokale virksomheder i spil på en meget konkret måde – i flere tilfælde er det endt med meget

Continue reading