Byrådet inviterer til debatmøde

Byrådet inviterer til debatmøde den 3. februar 2016 kl. 19.00

Udviklingsstrategien sætter rammen for de kommende budgetlægninger, for en række delstrategier og politikker, samt viser retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Desuden angiver strategien, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse. Alt i alt er udviklingstrategien med til at sætte rammerne - også for vækst og erhverv i kommunen - så mød op og kom med din input.

Formand for Plan- og Miljøudvalget, Morten Jørgensen (G) fortæller:
"Byrådet har tidligere lavet en Planstrategi hvert fjerde år, men vi kunne se at vi havde brug for en overordnet tværgående strategi. En strategi som går på tværs af fagområderne og som sætter retning for valg og prioriteringer. Det får vi nu med Udviklingsstrategien. Ligesom med Planstrategien vil vi meget gerne hører borgernes, og de erhvervsdrivendes mening om byrådets målsætninger og ambitioner. Derfor fremlægger vi nu forslaget til Udviklingsstrategi 2016 offentligt."

Læs mere om udviklingsstrategien her.

 
Event Date: 
Onsdag, februar 3, 2016 - 19:00