Der har allerede været de første møder i bl.a. Håndværkernetværket og Industrinetværket. Og lige straks følger efterårets første møder i Netværk for Liberalt Erhverv og TurismeErhvervsNetværket.

Industrinetværkets møde d. 16. august handlede om mulighederne for samarbejde mellem erhverv og kultur, mens HåndværkerNetværkets første møde d. 22. august var et informationsmøde om udbudsportalen COMDIA for Håndværkere i Gribskov. Det blev holdt i byrådssalen og over 30 håndværkerfirmaer deltog og mange er allerede blevet registreret i COMDIA. Ellers ligger Håndværksnetværkets fokus her i efteråret på, hvordan branchen kan tiltrække og kommunikere til og med de unge, så fremtidens gode håndværkere sikres!

Netværk for Liberalt Erhverv holder første møde d. 5. september – her et emnet “Lær at netværke” – om at finde samarbejdspartnere, skabe alliancer til fælles projekter mm. D. 14. november handler det om at få booket møder og at sælge sit budskab til den rette modtager.

TurismeErhvervsNetværket har første møde d. 4. oktober. Her evalueres sommersæsonen, der tales om samarbejde om trykte materialer og Visit Nordsjælland kommer med en update på sæsonen og kommende planer.

I Nordsjællands Maritime Klynge er der møde d. 7. september – emnet her er kommunikation, sociale medier og tilstedeværelse på nettet for tiltrækning af unge, fremtidens arbejdskraft.

Er du interesseret i at deltage i et af branchenetværkene, så kontakt Allan Lyhne på 3051 5625 – eller på mail allan@gribskoverhvervscenter.dk

Se det fulde program for alle vores aktiviteter i efteråret her.