Katalog

Klyngen har udarbejdet et katalog over medlemsvirksomhederne, som er inddelt i 9 områder efter deres kompetencer og viden:

  • Havne
  • Konsulenter & Rådgivere
  • Shipping & Skibsmæglere
  • Fiskeri og Aquakultur
  • Maritim Turisme & Sejlads
  • Transport & Logistik
  • Maritim Forskning & Uddannelse
  • Service & Produktion
  • Skibsbygning, Skibsdesign & Reparation

Kataloget kan rekvireres ved at skrive en mail til erhvervskonsulent i Helsingør Kommune
Ronald Jamborg Hansen på rha11@helsingor.dk eller ringe på telefon +45 25312372.